För företag
koldioxidneutrala energiförsörjningslösningar
VOLTS GROUP är ett team av affärsmän och ingenjörer med gedigen erfarenhet i elbranschen
Primär expertis
inom projektledning, ingenjörsvetenskap och design av elsystem samt ekonomisk rådgivning för projekt i Europa och Mellanöstern
12 år
på elmarknaden
800
projektdesign och EPC
> 2000
medel- och högspänningsstationer konstruerade
VOLTS genomför stora industriprojekt
Design av kraftsystem och modellering
Upphandling av grundläggande utrustning (energiförvaring, solpaneler, växelriktare, etc.)
Digital tvillingsimulering av mikronätets årliga förbrukning
Procurement
Microgrid-management och programvara för övervakning
Installation och driftsättning
VOLTS Rllhandahåller
Kommersiella och industriella energilagringslösningar
Energilagringslösningar för bostäder
Design, koncept och simulering av gröna projekt
Micrrogrid-management system (nätanslutet eller helt fristående el system)
Förnybar produktion baserad på solenergi
Med VOLTS kan ditt företag


Minimera koldioxidavtrycket
Täck ditt elektriska behov med solpaneler och VOLTS energilagringslösningar där du endast använder dieselgeneratorer som ett reservsystem
Implementera Micrrogridmanagement system


Optimera energiförbrukningen
Portföljprojekt
LÖSNINGAR FÖR KOLNEUTRAL ENERGIFÖRSÖRJNING för högkvarter nära oljefältet
Projektlösning: att täcka 82,5 % av energiförbrukningen genom integrering av solpaneler och energilagringssystem (industriell högeffektlagring + lokal lagring för distribuerad belastning med låg effekt)

Projektfördelar:

1. Det gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen med mer än 13 000 ton/år och täcka 85 % av elförbrukningen med solpaneler.

2. Den ekonomiska effekten är nu $550 000/år för CO2 Futures och kan öka till 1,3 miljoner/år ($100/ton - uppskattning till 2030);

3. Den planerade bränsleekonomin är $3,500,000 per år


Portföljprojekt
Bostadsområde för anställda som jobbar med produktion

Projektlösning: att implementera of-grid energilösning med Volts industriella energilagringslösningar och solpaneler.

Projektfördelar:

1. Helt autonom kolneutralt mikronätsystem

2. Minskade CO2-utsläpp på grund av minskad diselförbrukning

3. Återbetalningstiden är mellan 4-8 år vilket grundar sig på besparingar av dieselbränslet (till ett pris på $0,7 per liter) samt ekonomin med kolterminer ($100 per ton CO2).

Made on
Tilda